Ngân hàng bảo lãnh dự án Athena Fulland

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 13/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/11/2017, các ngân hàng thương mại bắt buộc phải phát hành cam kết bảo lãnh nhà ở cho từng bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại cam kết với bên mua về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn bàn giao nhà như đã cam kết. Trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà đã ký kết cho bên mua, chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

Như vậy, nhà nước càng quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng mua bất động sản, tránh những thiệt hại ít nhiều với loại hình tài sản giá trị lớn này. Và điều mà không ít khách hàng đang quan tâm đến dự án Athena Fulland đó chính là: Dự án liệu đã có Ngân hàng bảo lãnh hay chưa? Câu trả lời nằm ở dưới đây:

VP Bank bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án của Vimefulland

VP Bank bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án của Vimefulland

 

Nguồn: https://athenafullands.com

Hotline: 0989.792.769