Hình ảnh thực tế dự án Athena Tây nam kim giang T6.2019

Hình ảnh thực tế dự án Athena tây nam kim giang T6.2019

Tại thời điểm này, các tuyến đuờng chục chính 30m, 25m, 21,5m chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là xong.

Hotline: 0989.792.769