Chung cư Athena Fulland Đại Kim

Chung cư CT3 Tây Nam Kim Giang

♦ Diện tích ô đất: 12.598 m2

♦ Mật độ xây dựng: 35%

♦ Số dân: 1276 người

♦ Số tầng: 25 tầng

♦ Số tầng hầm: 2 tầng

♦ Tổng số căn hộ: 642 căn

  • ♦ Căn hộ loại A (2 phòng ngủ, 60-70m2): 276 căn
  • ♦ Căn hộ loại B (2 phòng ngủ, 80-90m2): 182 căn
  • ♦ Căn hộ loại C (3 phòng ngủ, 95-105m2): 138 căn
  • ♦ Căn hộ loại D (4 phòng ngủ, >120m2): 46 căn
MẶT BẰNG TỔNG THỂMẶT BẰNG TẦNG 1MẶT BẰNG TẦNG 2MẶT BẰNG TẦNG 3MẶT BẰNG TẦNG 4-25

Chung cư CT6A Tây Nam Kim Giang

♦ Diện tích ô đất: 10.293 m2

♦ Mật độ xây dựng: 35%

♦ Số dân: 1215 người

♦ Số tầng: 25 tầng

♦ Số tầng hầm: 2 tầng

♦ Tổng số căn hộ: 640 căn

  • Căn hộ loại A (2 phòng ngủ, 60-30m2): 320 căn
  • Căn hộ loại B (2 phòng ngủ, 80-90m2): 184 căn
  • Căn hộ loại C (3 phòng ngủ, 95-105m2): 90 căn
  • Căn hộ loại D (4 phòng ngủ, >120m2): 46 căn
MẶT BẰNG TỔNG THỂMẶT BẰNG TẦNG 1MẶT BẰNG TẦNG 2MẶT BẰNG TẦNG 3MẶT BẰNG TẦNG 4-25Tab name
Hotline: 0989.792.769